Sunday, 29 May 2016

Marjolijn van den Assem / Artonin ArtaudAntonin Artaud
La Tête bleue
1946
pencil and colored chalk on paper
63 x 48 cm
Centre Georges Pompidou ParisI am understood in ten years time (...)
then they will know my geysers,
see my ice mirrors,
they will have learned to detoxify my poisons,
my soul play will be brought to light.
Antonin Artaud in 'Umbilicus of the Underworld'/'L'Ombilic des Limbes' (1925)
(translation by Nothing But Good)


This incantation is hanging copied on my studio wall for years now.
Is it possible to express oneself fully by complete surrender to handwriting?
Artaud touched me by physically being part of a creation, the hand as a seismograph.
His ecstasy appealed to me, I understood.
It has impelled, paid off, it worked.

Meanwhile -his evidence within reach, but concealed- I found my own expression methods, sans gêne.
Guided by extensive identification with the subject.
The paper, cardboard as companion, hand in hand, bowel brought outwards, thought forward.
The direct simplicity of graphite as suggested by Artaud, became a paragon of perfection.
That's how it must be, let it be so, that's how he drew, orated and vomited, it is not wasted.

Overgeschreven hangt deze bezweringsformule al jarenlang aan mijn atelierwand.
Is het mogelijk om zich ten volle uit te drukken door totale overgave aan het handschrift?
Door het lijfelijk deel uitmaken van een creatie, de hand als seismograaf, bereikte Artaud mij.
Zijn vervoering sprak mij aan, ik verstond.
Het heeft voortgestuwd, vruchten afgeworpen, gewerkt.

Inmiddels -zijn bewijzen verhuld binnen handbereik- vond ik mijn eigen uitdrukkingsmethoden, sans gêne.
Verregaande identificatie met het onderwerp als leidraad.
Het papier, karton als kompaan, hand in hand, ingewand naar buiten gebracht, uitgedacht voorwaarts.
De rechtstreekse soberheid van grafiet door Artaud voorgespiegeld, werd toonbeeld van volkomenheid.
Zó moet het, laat het zo zijn, tekende, oreerde en vomeerde hij, het is niet verspild.

Marjolijn van den Assem, 2016


Marjolijn van den Assem (NL)
Saale - Revier(10)
2012
Indian ink, pencil, graphite pencil on museum board
92 x 61 cm

No comments:

Post a Comment